جنایتکارترین ایرانی در یک قرن اخیر کیست؟

جمهوری اسلامی در زمینه تولید جنایتکار و قاتل بیشترین دستاورد را داشته است. شما بگردید در دوران صد ساله قاجار و یا پنجاه ساله پهلوی چند نفر را پیدا می کنید که جنایتکار حرفه ای بوده باشد که از روی اجساد هزاران نفر به شهرت رسیده باشد؟

ما در دوران معاصر چنین جنایتکارانی در این سطح از کشتار نداشته ایم. البته افرادی بوده اند که در کشتن تعدادی از افراد انگشت شمار مرتکب قتل و جنایت شده اند اما هرگز افرادی مثل لاجوردی و سردار حسین همدانی و قاسم سلیمانی را نداشتیم که اینچنین شیفته جنایت بوده باشند. خمینی خود جنایتکار قهاری بود که از زمانی که قدوم نحسش را به ایران گذاشت و تا زمان مرگش دستور کشتن هزاران ایرانی از زن و مرد و کوچک و بزرگ را داد. اما او هنوز مقام نخست در جنایتکاری را ندارد. خامنه ای هم بیشتر از خمینی جنایت کرد و آدم کشت اما هنوز از خمینی و خامنه ای قاتل تر و جنایتکارتر هم هست که نامش را در سطور بعدی می خوانید.

لاجوردی در دهه ۶۰ از زجرکش کردن جوانان و نوجوانان دختر و پسر هوادار گروههای سیاسی لذت می برد. آنقدر آنها را در قفس های تک نفره نگه میداشت تا مقاومت آنها را بشکند و حاضر به توبه کند. حتی وقتی هم توبه میکردند دست از سر آنها برنمی داشت. او از زندانیان تواب می خواست در اعدام هم گروهان خود مشارکت کنند تا ثابت شود واقعا توبه کرده اند.

سردار کثیف حسین همدانی در سرکوب اعتراضات مردم بی دفاع در سال ۸۸ خیلی جنایت کرد. اراذل و اوباش را از زندان ها بیرون آورد و به آنها اسلحه و باتوم داد تا به سر و صورت مردم بزنند. همدانی کسی بود که در روزهای آغازین اعتراضات مردم درعا در سوریه، تک تیراندازها را به کار گرفت تا تظاهرات آرام مردم را به خاک و خون بکشاند که خوشبختانه در همان سوریه سقط شد و به درک اسفل السافین پیوست.

اما هیچکدام این جنایتکاران در حد و اندازه جنایتکار کثیف و بیشرف قاسم سلیمانی نبودند. سلیمانی مسئول اندختن بمب های بشکه ای بر مناطق مسکونی شهرها و روستاهای سوریه است. این جنایتکار بی همه چیز، نیم میلیون نفر را به کشتن داد و صدها هزار نفر را بی خانمان کرد. این کثافت محض، حتی به پناهندگان درمانده افغان هم رحم نکرد و با پرداخت پول، آنها را فریب داد و در سوریه از آنها بعنوان مانع گوشتی جلوی گلوله توپ استفاده کرد و هزاران نفر از آن فریب خوردگان را به کشتن داد.

سردار قاتل سلیمانی، در سرکوب اعتراضات دی ماه و آبان ماه، بسرعت نیروهای فاطمیون از سوریه و حشد الشعبی از عراق را به ایران آورد تا خون جوانان ایرانی را با شقاوت و بی رحمی تمام به زمین بریزند. فقط در چند روز حداقل 1500 نفر را با شلیک تیر مستقیم به سر کشتند و بر روی جنازه های مردم بی گناه رقص عربی کردند.

سلیمانی قاتل، هرگز با داعش نجنگید. سلیمانی کسی بود که داعش را بوجود آورد تا بشار اسد را نجات بدهد. سلیمانی هرجا پا گذاشت ویرانی آفرید و قتل و غارت و کشتار و جنایت از خود باقی گذاشت.

سردار جنایتکار سلیمانی نام ننگش در تاریخ باقی خواهد ماند به پستی و بی شرافتی. به کشتن کودکان سوری، به استفاده از بمب شیمیایی علیه مردم سوریه، به آوارگی میلیون ها نفر از مردم بی گناه.

بی گمان نام سردار پست فطرت قاسم سلیمانی بعنوان جانی ترین و خونریزترین ایرانی در یک قرن اخیر ثبت خواهد گردید زیرا خمینی و خامنه ای کمتر از قاسم سلیمانی آدم کشتند. این تروریست بیسواد فقط در سوریه بیش از نیم میلیون نفر را به قتل رساند.

لعنت ابدی بر او و طرفدارانش

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
6 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها