جنایتکاران جمهوری اسلامی (مهدی محمدی)

این جنایتکار که در تصویر میبینید مهدی محمدی رئیس زندان مخوف قرچک ورامین از 25 فروردین 1396 تاکنون است . در دوران ریاست وی بر این زندان جنایات زیادی اتفاق افتاد از جمله حمله گسترده گارد زندان به زنان زندانی در بند یک و دو قرچک با گاز فلفل و اشک اور و ضرب و شتم شدید زنان زندانی در شامگاه پنج شنبه 18 بهمن و 19 بهمن 97 . بعد از این حمله در 20 بهمن 40 زندانی زن درحالیکه روی سرشان گونی کشیده شده بود به بند 240 اوین منتقل شدند . همچنین وضع بهداشتی زندان شدیدا وخیم است و آب تمام زندان شور و در هر بند فقط یک شیر آب مخصوص وجود دارد. همچنین در 23 خرداد 97 گارد زندان قرچک به دستور مهدی محمدی به زنان درویش محبوس در بند زنان به علت اطلاع رسانی از اوضاع زندان حمله کرده و شدیدا با باتوم و شوکر آنها را کتک زدند . در موردی دیگر در شش اذر 97 شکوفه یداللهی و الهام احمدی و سپیده مرادی از دراویش زندانی صرفا به دلیل اینکه خواهان پس دادن وسایلشان شدند به دستور مستقیم مهدی محمدی شدیدا ضرب و شتم شدند . پس از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران به دلیل وضعیت بهداشتی اسف بار در زندان قرچک ویروس کرونا به این زندان هم رسید و دو زندانی پس از انکه کرونا گرفتند به بیمارستان منتقل شدند و به دلیل عدم امکانات از بیمارستان دوباره به سلول انفرادی زندان قرچک منتقل شدند و بدون رسیدگی رها شدند تا فوت کردند.

منابع : سایت هرانا

عدالت برای ایران

مهدی محمدی

به اشتراک بگذارید: