جمهوری اسلامی آغازگر استفاده از سلاح شیمیایی علیه شهروندان اسرائیل

خبر زیر از وبسایت ایندیپندنت فارسی نقل شده. طبق تعریف (Chemical warfare involves using the toxic properties of chemical substances as weapons) این عمل یعنی اقدام به جنگ شیمیایی:

فایننشال‌تایمز: هدف حمله اسرائیل منسوب به ایران افزایش میزان کلر در آب اسرائیل بود

حمله سایبری ماه گذشته که گفته می‌شود از سوی ایران علیه شبکه آب اسرائیل انجام شد، احتمالا هدف افزایش کلر در آب را دنبال می‌کرده است.

فایننشال‌تایمز در گزارشی در این زمینه به نقل از مقامات غربی گزارش داده که این حمله می‌توانست در صورت موفقیت‌آمیز بودن و شناسایی آن به قطع آب منجر شود و در بدترین حالت صدها نفر از شهروندان را بیمار می‌کرد. 

یک مقام اسرائیلی در این زمینه می‌گوید: «این حمله فصل جدیدی از حمله‌های سایبری علیه غیرنظامیان را گشوده است. موضوعی که دو طرف تا پیش از این از آن اجتناب می‌کردند.»

به اشتراک بگذارید: