جمع آوری امضا برای ممنوعیت حضور ورزشی رژیم در مسابقات جهانی

جمعی از قهرمانان سابق ورزش کشتی در خارج کشور بدلیل اقدام جنایتکارانه رژیم ارتجاعی و ایران ستیز اسلامی در کشتن نوید افکاری بدلیل حضور در تظظاهرات ضد حکومتی دی ماه 96 از فدراسیون های بین المللی ورزش درخواست می کنند که از حضور ورزشکاران اعزامی از طرف این رژیم خونخوار در صحنه های مسابقات بین المللی جلوگیری نمایند.

برای امضای این پتیشن می توانید به قسمت ارسال پتیشن ها در وبسایت کاخ سفید مراجعه نمایید. (اینجا)

به اشتراک بگذارید: