جمع آوری امضا برای حمایت از تداوم تحریم ها

مزدوران رژیم در خارج از کشور برای کمک به این حکومت تبهکار فاسد به تکاپو افتاده اند تا به بهانه بحران کرونا، تحریم ها شل شود و دوباره پول به شریان های این گروه تروریستی تزریق شود.

جمعی از میهن پرستان و آزادیخواهان با تهیه پتیشن در سایت کاخ سفید، به دنبال جمع آوری امضا هستند تا به مقامات امریکا اعلام کنند که این مزدوران(نایاکی ها و رسانه های وابسته به آخوندها) صدای مردم ایران نیستند بلکه مزدوران یک رژیم تروریستی جنایتکار کودک کش هستند.

سایت کاخ سفید برای جمع آوری امضا

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
6 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها