جلاد۶۷: کد رمز جدید شرکت در انتخابات

در سال ۱۳۹۶ مزدورانی مثل اکبر گنجی و محمد سهیمی با دادن لقب آیت الله قتل عام به آیت الله رئیسی و ایجاد هیجان کاذب و تهییج مردم فضا را بقدری هیجان زده کردند که بسیاری از مردم‌ را به پای صندوق ها کشاندند.

ظاهرا این بار کد رمز شرکت در انتخابات بنام جلاد ۶۷ تغییر کرده ، هوشیار باشیم.

به اشتراک بگذارید: