جایزۀ نوبل صلح به «ابی احمد»، نخست وزیر اتیوپی، اهدا شد

جایزۀ نوبل صلح سال ٢٠١٩ به نخست وزیر اتوپی، «ابی احمد» تعلق گرفت. وی مجری روند دموکراسی در کشور خود و بویژه آشتی با اریتره پس از دو دهه خصومت و دو سال جنگ میان دو کشور است. اعطای این جایزه به «ابی احمد»، نخست وزیر ٤٣ سالۀ اتیوپی، بگفتۀ کمیتۀ نوبل به «سبب تلاش‌های وی برای دست یافتن به صلح و همکاری بین‌المللی و بویژه ابتکار عمل او در رفع اختلاف مرزی با کشور همسایه، اریتره، به وی اهدا شده است».

«ابی احمد» در نخستین واکنش خود به دریافت جایزۀ نوبل صلح با انتشار بیانیه‌ای از سوی دفتر نخست وزیری اعلام کرد که «این جایزه و این تجلیل یک پیروزی جمعی برای همۀ شهروندان اتیوپی و در همان حال تشویق ما به تقویت ارادۀ خود برای هدایت این کشور به سوی یک افق تازۀ امید و ایجاد کشوری بهره‌مند از رونق برای همگان است».

بیانیۀ نخست وزیری با اشاره به نگرش و کارنامه «ابی احمد» تاکید می‌کند که «صلح، بخشش و آشتی رویکردهای اساسی سیاست وی را تشکیل می‌دهد».

«ابی احمد» پس از دست یافتن به نخست وزیری در آوریل ٢٠١٨ یک برنامۀ گستردۀ اصلاحات برای مدرنیزه کردن کشور خود به اجرا گذاشت. او با آزاد کردن فعالیت احزاب سیاسی، گشودن راه فعالیت آزاد رسانه‌ها و آزاد کردن هزاران زندانیان سیاسیِ کشور روند برقراری دموکراسی در اتیوپی را پایه ریزی کرد. وی رهبر یکی از احزاب مخالف را که تا پیش از آن در تبعید می‌زیست، به ریاست کمیسیون نظارت بر انتخابات برگزید تا در تضمین شفافیت برگزاری رای گیری‌ها تردیدی برجای نماند. 

«ابی احمد» ساختار و تشکیلات نیروهای امنیتی را نیز که از سال ١٩٩١ تا آن هنگام در تقویت نظام استبدادگرا کوشش کرده بودند بر هم زد و اصلاحات ژرفی در این زمینه به اجرا گذاشت.

به اشتراک بگذارید: