جان کری: من احترام زیادی برای فتوای خامنه ای قائلم

به اشتراک بگذارید: