توییتر، یک توییت حساب انگلیسی خامنه‌ای توهمی را که درباره واکسن کرونا بود،حذف کرد!

توییتر یک توییت حساب انگلیسی علی خامنه‌ای  را که محتوایش درباره اطمینان نداشتن او به واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی بود را به دلیل نقض قوانینش از دسترس خارج کرد. 

کاش در زمان انقلاب ۵۷ هم توییتر و فیسبوک وجود داشتند و اخبار دروغینی چو کشتن صمد بهرنگی توسط ساواک و سوزاندن مردم در سینما رکس توسط رژیم شاه و کشتن تختی توسط ساواک و دیدن خمینی در ماه 😂 را حذف میکردند و امروز ما اینچنین شاید گرفتار نبودیم و حداقل به جای خامنه ای مشغول براندازی نرم رضا پهلوی بودیم!

به اشتراک بگذارید: