تونس اولین ماهواره خود را به فضا پرتاب کرد

با پرتاب این ماهواره (Challenge One) تونس ششمین کشور آفریقایی است که ماهواره به فضا میفرستد. این ماهواره مخابراتی است و تونس قصد دارد در ۳ سال آینده ۲۰ ماهواره دیگر به مدار زمین بفرستد. ماهواره Challenge One از قزاقستان به فضا پرتاب شد.

به اشتراک بگذارید: