تولید نفت در جهان از ابتدا تا کنون در یک ویدئو

ویدئوی زیر سهم کشورهای جهان در تولید نفت از ابتدای رواج آن تا پایان سال ۲۰۱۸ را نشان میدهد.

چند دقیقه وقت بگذارید و تغییرات در این نمودار در هر مقطع زمانی را با وقایع در کشورها تطبیق دهید.

شاید به درک بهتر روندها کمک کند، و این که برای تحلیل تحولات تمرکزتان را روی اینکه فلان فرد چه ژستی گرفت و چه گفت نگذارید، بلکه روی اینکه سیستمها چگونه کار میکنند و انرژی لازم را چگونه تامین میکنند. نگاهی به کشورهای ابتدای جدول نیز برای پیشبینی رویدادهای آینده در ارتباط با ایران مفیدتر است از جمیع حرفهای «سیاسی».

ضمنا شاید این یادآوری ضرر نداشته باشد که این اعداد تولید را نشان میدهند و نه صادرات، مثلا در ایران در دهه اخیر حدود دو میلیون بشکه به مصرف «داخلی» میرسید (هر چند بخشی از تولید سوخت داخلی همواره قاچاقی صادر میشد)، و در دو سال اخیر هم که صادرات (رسمی) ایران به تدریج تقریبا به صفر رسیده این مقدار تولید پابرجاست، منتهی در ماههای اخیر که قاچاق سوخت هم (به علت کرونا و قیمتهای پایین جهانی) مختل شده دولت به صرافت افتاده که نفت را به مردم بفروشد!

به اشتراک بگذارید: