توفان توئیتری برای نجات محمد نوری زاد زندانی سیاسی

محمد نوری زاد از سال 88 به صف مردم آمد و شجاعانه خود و همراهیش را با انقلاب ننگین اسلامی را به نقد کشید و از مردم صراحتا عذرخواهی کرد. او بارها به خانواده های کشته شدن سالهای اخیر سرزد و با آنها همدلی و همراهی کرد.

نوری زاد بارها خواستار کناره گیری علی خامنه ای دیکتاتور جنایتکار جمهوری اسلامی شده و ماههاست که در زندان تحت فشار قرار دارد و هر لحظه بیم آن میرود که جانش را در اثر بدرفتاری و شکنجه عوامل حکومتی از دست بدهد.

ایرانیان میهن پرست در فضای مجازی تلاش می کنند تا صدای این زندانی سیاسی را به مجامع و رسانه های جهانی برسانند و تاکید کنند که این حکومت جنایتکار سزاوار مذاکره و مماشات نیست. رژیمی که بدترین رفتار را با مردم اسیر شده ایران دارد.

به اشتراک بگذارید: