توطئه ربایش “شهنام گلشنی” در ترکیه خنثا شد

توطئه ربایش شهنام گلشنی مدیر سابق سایت مثقال که ابتدای در دهه ۹۰ زندانی و سپس آزاد شده و به ترکیه رفته بود خنثا شد. وی در ترکیه اقدام به انتشار خاطرات زندان خود کرده بود.

DW– تلویزیون اودای (ODA) ترکیه در گزارشی مدعی شدە است کە سازمان اطلاعات ملی این کشور ١١ نفر را کە با وزارت اطلاعات ایران در ارتباط بودەاند و قصد ربودن یک مخالف جمهوری اسلامی را داشتند، دستگیر کردە است. بازداشت شدگان متشکل از دادستان دادگاه آناتولی، مدیرعامل یک شرکت دفاعی، سرهنگ‌های بازنشسته و افسران درجەدار نیروی هوای ارتش هستند.
به گفته این رسانه هدف از این عملیات ربودن و تحویل دادن فردی به اسم “شهنام گلشنی” به جمهوری اسلامی ایران بود. در گزارش عنوان شدە کە این فرد از مخالفان جمهوری اسلامی ایران است و سالهاست کە در استان “زونگول‌‌داغ‌” زندگی می‌کند.

به اشتراک بگذارید: