توضیحات تکمیلی هوشنگ امیر احمدی در جهت تشکیل امپراطوری خامنه ای و پاسخ ایرج پزشکزاد!!

خوشبختانه دلال رسوای سیاسی تو این کلیپ فارسی صحبت کرده.

…. و پاسخ ایرج پزشکزاد!

به اشتراک بگذارید: