توصیه پزشکی یک چپ مغز هنگام سکس

از ابتدای شیوع کرونا این خانم (تصویر پایین اسمش دکتر ترزا تم است) توسط  دولت چپول و پوپولیست کانادا مسئول مدیریت و کنترل اپیدمی کرونا شده و تاکنون آنقدر شل کن سفت کن بر سر مردم بیچاره کانادا آورده که همه را کلافه کرده. این خانم از علاقه مندان واکسن چینی است و امروز هم شاهکار دیگری از او سر زده. او توصیه کرده هنگام سکس ماسک بزنید!

به اشتراک بگذارید: