تورقوزآباد یادته؟

یادتان میاد این اراذل و اوباش لابی رژیم در خارج کشور و خبرنگاران اصلاح طلب بی بی سی و غیره درباره فعالیتهای هسته ای در تورقوزآباد چه مسخره بازی هایی درآورده بودند؟

بفرما، امروز شورای حکام آزانس اتمی قطعنامه ای علیه پنهان کاریهای اتمی رژیم اسلامی تصویب کرد و دقیقا به همان سایت تورقوزآباد هم اشاره کرد.

به اشتراک بگذارید: