توحید آذریون

توحید آذریون متولد 1360 در نقده اذربایجان غربی و شاعر بود .توحید آذریون در زمینه فرهنگی و فولکلور ترکی آذربایجانی نیز فعال بود.  او در تظاهرات پنج شنبه چهارم خرداد 1385 که در نقده و سایر شهرهای آذربایجان در اعتراض به کاریکاتور روزنامه ایران برپا شده بود شرکت کرد . در شهر نقده عوامل رژیم با بی رحمی به سمت تظاهرات کنندگان شلیک و شمار زیادی را کشته و مجروح کردند . توحید اذریون نیز یکی از کسانی بود که در ساعت شش عصر با شلیک ماموران به قلبش در جا کشته شد . ماموران امنیتی بعد از این جنایت خانواده توحید آذریون را تحت فشار گذاشته و ولی آذریون برادر توحید را بازداشت و به 20 ضربه شلاق محکوم کردند. همچنین تنها به اعضای خانواده کشته شدگان اجازه حضور در مزارشان را دادند.

منابع : https://shehidler.blogspot.com/2007/07/blog-post.html

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87_(%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)
به اشتراک بگذارید: