تقلید اجنه از مراجع شیعه

یکی از فضلای حوزه علمیه قم نقل می کند:

در حدود سال 1349 شمسی من در قم به محضر یکی از مراجع بزرگ تقلید مشرف شده بودم. همان لحظه یکی از طلاب همدان با اضطراب و پریشانی وارد شد و عرض کرد:

آقا من ساکن همدان هستم، مدتی است منزلم مورد حمله جنها قرار گرفته بصورتی که حتی از داخل اتاق و از زیر سقف سنگباران می شویم و زندگی برای ما غیر ممکن شده است، اخیراً یکی از اهل فن به خانه ما آمد، و روی ناخن دختر خردسالم چیزهایی نوشت، و به این وسیله او از آنان پرسید که چرا این خانواده را اذیت می کنید؟ آنها جواب دادند: بجهت اینکه این خانواده ما را اذیت کرده اند، لذا این خانواده را از آسایش محروم خواهیم کرد. از آنها پرسیدیم: آیا ما هم می توانیم از شما سئوال بکنیم؟ پاسخ داد: بلی. به دختر گفتیم: از آنها بپرس مسلمانند یا کافر؟ جواب دادند که مسلمانیم. گفتیم: بپرس چه مذهبی دارید؟ پاسخ دادند که: شیعه اثنی عشری هستیم. و بعد از مرجع تقلیدشان سئوال شد، معلوم شد که از حضرتعالی تقلید کرده اند، پرسیدیم اگر ایشان شما را از این عمل نهی کند از آزار ما دست بر خواهید داشت؟ چون پاسخ مثبت بود به شما پناه آورده ایم، تا ما را نجات دهید.
آن مرجع بزرگوار فرمود: امروز عصر بیا تا نامه ای بنویسم، که توسط همان شخصی که به ناخن بچه چیزی نوشته بهمان صورت به آنان منتقل شود.
ناقل ماجرا می گوید: بعد از مدتی قضیه را سئوال کردم، معلوم شد که طی نامه ای اطلاع داده اند: که به برکت آن مکتوب مبارک، مزاحمت تماماً برطرف شده است.

منبع: کتاب سیمای جن، ص 136

به اشتراک بگذارید: