تظاهرات No Justice – No Peace در خارج از آمریکا (کلیپ های کوتاه)

تبریک به روسفیل ها, چاینوفیل و اسلاموفیل های که به دلیل نبود مشکل نژاد پرستی و تبعیض در روسیه, چین و جمهوری اسلامی حتا یک تظاهرات اینچنینی هم در اینگونه کشور ها نبوده. خدا سایه پوتین و جی پینک رو از سر مملکت امام زمان کم نکنه.

England
New Zealand
Amsterdam – Holland
Berlin
Australia
Paris
Lisbon, Portugal
Ireland
Brazil
به اشتراک بگذارید: