تظاهرات مخالفان و موافقان بشار اسد در شهر های مختلف سوریه (کلیپهای کوتاه)

تظاهرات مخالفان بشر اسد در Idlib

تظاهرات موافقان اسد در Damascus

مطلب مرتبط:
Syria’s dictator Bashar Assad faces renewed challenges at all levels

Syria hit by rare anti-regime protests sparked by economic crisis

به اشتراک بگذارید: