تظاهرات در لبنان بدنبال افزایش بهای نان

افزایش ۳۳ درصدی بهای نان در روز سه شنبه ۳۰ جون شعله اعتراضات اقتصادی لبنان را که از ماه گذشته از سر گرفته شده بود دوباره شعله ور ساخت. در هفته ای که گذشت دولت بهای هر قرص نان را از ۱۵۰۰ به ۲۰۰۰ پاوند لبنان افزایش داد. ارزش پاوند لبنان از ماه اکتبر سال گذشته تا کنون ۸۰ درصد کاهش داشته و لبنان عمیقترین بحران اقتصادی خود بعد از جنگ داخلی که قرن گذشته اتفاق افتاد را تجربه میکند:

*عکس مربوط به تظاهرات ماه گذشته لبنان میباشد.

منبع: کتاب جمعه
به اشتراک بگذارید: