تظاهرات به سبک لبنانی؛ نصرالله باید برقصه، از «سید علی» نترسه!

فکر میکنم اگر انقلاب لبنان پیروز شود، باید شاهد اجرای زنده نمایش «آخرین تانگو» در لبنان باشیم؛ آن هم در حالیکه که مردم فریاد میزنند :


نصرالله باید برقصه!

از سید علی نترسه…

حسین حسین شعارشون

مثل ۵۷ تی ها، دنیا به کامشون

به اشتراک بگذارید: