تصاویر ماهواره ای از آسیب وارده به سایت نطنز

این تصاویر تایید میکنند که آسیب دقیقا به همان ساختمانی وارد شده که دیروز بر اساس داده های حسگر های حرارتی اعلام شده بود.

به اشتراک بگذارید: