تریلوژی سرکوب رژیم

– جیک کسی در بیاد خفه اش میکنیم.
– چند نفر رو هم “فقط” به جرم جیک زدن اعدام میکنیم تا بقیه حساب کار دستشون بیاد.
– برای محکم کاری خونواده ها شون رو هم به خاک سیاه میشونیم.

به اشتراک بگذارید: