ترمیناتورهای ۵۷ T، چرا باید مهساها و نیکاها به جای شما بزدلان بی شرم و بی شرف در خیابان ها بمیرند؟

به جوان های ۲۰ ساله و کودکان ۱۰ تا ۱۲ ساله که رژیم در خیابان ها پرپر میکند، نگاه کنید؛ حالا کمی به عقب برگردیم، به حرامیان فدایی و اکثریتی و اقلیتی و ده ها گروهک چپول تروریستی نگاهی بیاندازید، همان اوباش تروریستی که در پیش از انقلاب معکوس و سیاه ۵۷ با دروغ خود را قهرمان و چریک خطاب میکردند!

حالا سوال من از آن حزب چپ که نام فدایی را به یدک میکشد این است: مگر چریک و فدایی نبودید؟چطور با شاه مماشات گر با تروریست ها،جنگیدید، اما الان سر ۷۰ سالگی حاضر نیستید آن تن لش و لاشه بویناکتان در خط مقدم مبارزات باشد؟ پاسخ را همه میدانیم! چون دروغ میگفتید. چون بزدل هستید ای بی وجدان های بی شرم و شرف، چون وجود ندارید!

در این ۴۰ روز این همه جانباخته جوان و نوجوان میهن داریم، همه دهه هشتادی و نسل بعد از انقلاب، شما یک چریک چاخان فسیل ، یک پیرمرد و یا پیرزن چپ ۵۷ تی نمیبینید که آمده باشد و برای مردم مرده باشد. حرامیان ۵۷ تی گند را زده اند و جملگی یا در خانه های سوشالی در کشورهای پادشاهی و امپریالیستی حقوق گدایی پناهندگی میگیرند و یا در کنج خانه ها خفه شده اند و مرگ مهساها و نیکاهارا تماشا میکنند و از همه اینها بدتر یا لخت شده اند و با حفره های بی مقدارشان که خالی تر از مغزهایشان است، مشغول جلب توجه هستند و زورشان تنها به پرچم شیر و خورشید و استخوانهای پوسیده شاه شریف میرسد. کثیف تر از شما، هیچ نسلی در کره زمین و کهکشان شیری نیست. نسلی که نوه هایش را جلوی گلوله میفرستد اما خودش در ۷۰ سالگی حاضر نیست جان بی مقدار و بی خاصیت خویش را برای جبران خمینی طلبی اش فدا کند.

حرامیان، چرا شما کثافت ها نمیروید در خط مقدم تظاهرات ها تا لاشه های کثیفتان حداقل سوخت انقلاب ضد انقلاب اسلامی ۵۷ شود و جنایت هایتان بخشوده ؟ چرا حدیث و نیکاها بمیرند، اما خبری از نسل سیبیل های قرمساقی شما نباشد؟ چرا شما نام خود را چریک میگذارید و با پوشک در شلوار، ادعای مبارزه دارید، اما یک نفر از شما حرامیان انقلاب سیاه ۵۷ تا کنون در تظاهرات های اخیر و یا قبل تر نمرده است؟ از خجالت بمیرید ای خوک های ۵۷ تی! نیچه چه زیبا گفته است :

آنکه از نبرد با دشمن تامین معاش میکند علاقه دارد تا دشمنش زنده بماند «نیچه»

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
3 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها