ترس رژیم از گرایش مردم به پهلوی

این روزها رژیم با تمام توان علیه گرایش مردم به پهلوی وارد عمل شده و هرچه در چنته دارد برای تخریب دوران پهلوی بیرون آورده و در داخل و خارج مهمترین ماموریت دستگاه مغزشویی و تبلیغاتیش، مبارزه با پهلوی است.

امروز کیهان نوشته: ارزانی های دوران پهلوی گرانتر از امروز است!

بعد بصورت مضحکی توضیح داده که آن زمان دلار ۸۰ ریال بود(گران حساب کرده) و حقوق کارمندان کم بود و نمی توانستند یک پیکان آنهم ماشینی که کولر نداشت بخرند! درصورتی که الحمدالله الان تهران پر است از ماشین های کولردار!

پهلوی ستیزی

به اشتراک بگذارید: