ترامپ و ویجا

این خانوم ویجا جیانگ (Weijia Jiang) و خبرنگار شبکه خبری CBS (یکی از Fake News ها از نظر ترامپ) هستند. در کنفرانس خبری روزانه کاخ سفید در مور کرونا “حداقل” یک بار ترامپ و ویجا خانوم یه حالی به هم میدن! البته بعضی مواقع هم ماجرا ادامه داره و در تمام مدت کنفرانس صدای جیغ جیغی این خانوم بلنده و ترامپ هم مثل اینکه متخصص لحظات این چنینی. این یک نمونه اش:

Trump & Weijia Jiang

البته ماجرای ترامپ و ویجا از اینجا شروع شد:

Apr 19, 2020
به اشتراک بگذارید: