ترامپ: معامله تجاری بزرگ با ژاپن

“ترامپ با ژاپن توافق كرد”
بسیاری از محصولات ما به ژاپن می رود و ما در داکوتای شمالی در حال پیشرفت هستیم.

به اشتراک بگذارید: