ترامپ: سلیمانی ایمان عمیقی به «بمب های کنار جاده ای» داشت!

به اشتراک بگذارید: