ترامپ امشب طوفان به پا کرد

در میان شخصیتهایی که در عمرم دیده ام انسانهای سخنور بسیاری را دیده ام اما هر یک از آنها مهارتشان فقط سخنرانی برای یک قشر خاص بود. کمتر کسی را مثل ترامپ دیده ام که سخنرانی اش همه اقشار را دربر گیرد.

چهار سال قبل رفتار غیرمنصفانه خبرنگاران چپ با  ترامپ باعث افزایش محبوبیت او شد. ترامپ در سخنرانی هایش بخوبی می تواند از این دشمنی فیک نیوز بهره گیرد و رقیب اصلی را زمین بزند.

امشب او در ابتدای صحبتش ماجرایی را با جزئیات تعریف کرد که برای مراسم فارغ التحصیلی 1200 نفر از افسران نیروی هوایی به یک مرکز نظامی رفته و در زیر آفتاب چند ساعت ایستاده و 600 بار با خواندن اسامی دو به دو فارغ التحصیلان سلام نظامی داده و نهایتا برای آنها سخنرانی کرده و هنگامی که میخواسته از سطح شیبدار فلزی پایین برود خیلی با احتیاط رفته.

او با شرح همه این مقدمات گفت: ببینید فیک نیوز اصلا به چند ساعت زیر آفتاب ماندن من و 600 بار سلام نظظامی دادن من چیزی منعکس نکردند ولی از آن لحظه ای که من میخواستم با احتیاط از رمپ پایین بروم جنجال بپا کردند.

ترامپ بخوبی از این چیزها بهره برداری میکند و چهره کریه مافیای رسانه ای چپ ها را برای مخاطبانش تشریح می کند.

سپس ترامپ به کارهای زشت آنتیفا که مورد حمایت دمکراتها پرداخت و گفت اینها با تاریخ امریکا هم دشمنی دارند. مجسمه جرج واشنگتن را هم تخریب کردند و پرچم امریکا را آتش زدند.

ترامپ گفت: اگر بایدن رای بیاورد، این کارها مورد حمایت بیشتر دمکراتها قرار می گیرد. ترامپ این استعداد را دارد تا  حس میهن دوستی امریکایی ها را تحریک کند. او حتی نام ایلهان عمر را بزبان آورد و گفت اینها میخواهند امریکا را مثل سومالی بکنند. نه پلیس نه امنیت نه اقتصاد.

ترامپ در بخشی از سخنانش گفت: چین و رژیم ایران دوست دارند بایدن رای بیاورد تا امریکا را تصاحب کنند. او گفت رژیم ایران منتظر است که ببینند نتیجه انتخابات امریکا چه خواهد شد و من به آنها پیام داده ام که اگر صبر کنید تا بعد از انتخابات، آن موقع شرایط من فرق می کند و هزینه زیادتری را باید بپردازید!

به اشتراک بگذارید: