ترافیک دریایی

یک وبسایتی هست که ترافیک دریایی در دریاها و اقیانوس ها را به شما نشان میدهد.

روی هر کشتی که ماووس را نگه دارید اسم و نوع کشتی را نشان میدهد.

برای دیدن اینجا را کلیک کنید.

به اشتراک بگذارید: