تحلیل و پیش بینی متفاوت از نتیجه انتخابات امریکا

آقای محمد رضا حمزه پور از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی است که بیش از نیم قرن ساکن امریکاست و با بسیاری از افراد مشهور در حزب جمهوریخواه آشنایی داشته و از 2016 از طرفداران سرسخت دونالد ترامپ بوده و هست. او معتقد است که ترامپ حتما پیروز انتخابات خواهد شد و بدون شک برنامه تغییر رژیم هیچگاه از دستور کار ترامپ حذف نشده است. مصاحبه او را با بیژن فرهودی ببینید:

به اشتراک بگذارید: