تحریم های امریکا علیه ترکیه

وزیر خارجه امریکا خبر از اعمال تحریم هایی علیه دولت ترکیه داد. او خاطر نشان کرد که علی رغم اخطارهای قبلی ما به ترکیه، آنها نسبت به خرید S-400 از روسیه اقدام کردند و مستحق تحریم های امریکا هستند.

به اشتراک بگذارید: