تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای کشورمان، الگوی آموزنده ای برای تجمعات اعتراضی و اعتصابات سراسری و زنجیره ای

اگر این اعتراضات و تجمعات شکل زنجیره ای به خود گیرند و هر صنف و قشری سلاح مبارزه مدنی و مسالمت آمیز خود علیه ظلم و بی عدالتی را به دست صنف و گروه دیگر اجتماعی برساند و بدین طریق زنجیره اعتراضات را به یکدیگر وصل نماید، این رژیم هرگز قادر نخواهد شد که این اعتراضات زنجیره ای و دنباله دار خاموش نماید.


وبسایت شورای مدیریت گذار – حمید آقایی

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بار دیگر روز چهارشنبه ۱۵ بهمن، بطور همزمان در بسیاری از شهرهای ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع در پی فراخوانی که در روز ۷ بهمن از طرف بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی صادر شده بود برگزار گردید.

این تجمعات در تهران، ساوه، اصفهان، تبریز، اراک، کرمانشاه، نیشابور، اردبیل و شهرهای دیگر در مقابل ادارات کل تأمین اجتماعی برگزار و برای اعتراض به فقر و همسان نبودن حقوق ها بطور همزمان در راس ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه سازماندهی شده بودند.

قطعنامه ای نیز به مناسبت این تجمعات سراسری صادر گردید که موضوع اصلی آن وخامت روزافزون وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بود. در آغاز این قطعنامه آمده است: «وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران، هر روز بیشتر از روز قبل، رو به وخامت گذاشته، اما دولت، همچنان از پرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است سر باز میزند. این درحالی است که هیچ مسئولیتی هم در قبال سازمان تأمین اجتماعی برعهده نمیگیرد و نمایندگان مجلس نیز علیرغم تمامی وعده‌هایی که داده‌اند، نتوانسته اند مطالبات ما را تا اجرایی شدن آنها پیگیری نمایند.»

این چندمین بار است که بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی موفق به برگزاری تجمعات همزمان و منظم در بسیاری از شهرهای کشور می شوند. تجمع سراسری و همزمانی که قرار شده است در روز ۲۶ بهمن تکرار شود. این نوع از سازماندهی و پیگیری در خواسته های خود می تواند الگوی آموزنده ای برای سایر اصناف و بخش های مختلف مانند معلمان، پرستاران، کارگران و اقشار دیگر باشد.

شعار دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست

همانطور که می دانیم حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است که قادر به پاسخگویی به مطالبات به حق اقشار و اصناف جامعه ایران نیست. بنابراین اگر این اعتراضات و تجمعات شکل زنجیره ای به خود گیرند و هر صنف و قشری سلاح مبارزه مدنی و مسالمت آمیز خود علیه ظلم و بی عدالتی را به دست صنف و گروه دیگر اجتماعی برساند و بدین طریق زنجیره اعتراضات را به یکدیگر وصل نماید، این رژیم هرگز قادر نخواهد شد که این اعتراضات زنجیره ای و دنباله دار خاموش نماید و در برابر آن تسلیم خواهد شد.

تنها با همبستگی و حمایت اقشار و اصناف مختلف از یکدیگر و تداوم اعتراضات و اعتصاب به شکل زنجیره ای و سراسری می توانیم به خواسته های خود برسیم. و مطمئن باشیم که هیچ رژیم تا به دندان مسلحی نیز تاب مقاومت در برابر زنجیره اعتصابات و اعتراضات سراسری و منظم نخواهد داشت.

به اشتراک بگذارید: