تجربه ای از کووید ۱۹ در ایران

ببخشید خیلی نمی توانم نشانی مشخصی بدهم. بنابر اضطرار علیرغم شرایط بحرانی کنونی به یک متخصص ریه و تنفس مراجعه کردم.

منشی پزشک قبل از ورود کنترل های لازم را در مورد نداشتن بیماری کووید ۱۹ یا ویروس کرونا انجام داد. در حین انتظار شخصی که مبتلا به بیماری کووید بود، مراجعه و بیماری خود را به منشی اعلام و گفت حالش بدتر شده و دکتر توسط منشی با توجه به درگیری ریه های نامبرده وی را توصیه به بستری شدن کرد. البته نا گفته نماند از ورود وی به مطب جلوگیری شد.

بگذریم بیمار فوق راحت به داخل یک ساختمان پزشکان با کلی بیمار آمده و در راهروها و آسانسور تردد کرده است. و می توانید حدس بزنید چه اتفاقات ناگواری ممکن است به دلیل وضع وخیم او برای سایرین هم بوجود آمده است.

نباید بیمار فوق را مقصر دانست بلکه علاوه بر مشکلات ناشی از نبود واکسن و تجهیزات و بیمارستان تخصصی و… متوجه شدم که هیچ کنترلی بر روی بیماران وجود ندارد. باز تکرار می کنم مشکلی متوجه بیماران نیست بلکه ارایه خدمات درمانی و حمل و نقل تا مراکز درمانی، شرایط قرنطینه و تهیه دارو باید بخشی از خدمات قابل ارائه به این بیماران باشد وگرنه متوجه شدید چه چالش های جدی در انتظار جامعه خواهد بود.

نمونه های اینچنینی طبعا بسیارند و این مشتی نمونه خروار بود.

به اشتراک بگذارید: