تبلیغ کودک همسری در کتابهای درسی، محصول جهل گستری خامنه ای و قوانین ضد انسانی اسلام است؛ بیدار شویم!

به اشتراک بگذارید: