تا ترامپ کفن نشود این وطن وطن نشود!

اتفاقات روزهای اخیر امریکا و حمله عده ای به ساختمان کنگره مرا یاد روزهای قبل از انقلاب انداخت. زمانی که سینما رکس آبادان آتش گرفت و همه تقصیرها را به گردن شاه انداختند.

تا قبل از حادثه سینما رکس ،مخالفت با دربار و خاندان پهلوی و شخص شاه عمومی نشده بود. برخی از مردم انتقاداتی به وضع موجود داشتند و از نارسایی ها و کمبودها گله مند بودند اما دشمنی خاصی با شخص شاه نداشتند. حتی کسانی هم که اعتراض میکردند عمدتا آرزوی سقوط حکومت و نابودی شاه را نداشتند بلکه خواستار تغییرات اساسی در برخی امور بودند. البته این صحبت درمورد مردم عادی است و الا در میان گروههای تروریستی و چریکی و آخوندها مسئله طور دیگری بود و آنها از ابتدا به دنبال سرنگونی حکومت پهلوی بودند.

وقایع انقلاب بصورت زنجیره ای جلو میرفت اما بخش زیادی از مردم هنوز به صف انقلابیون نپیوسته بودند تا آنکه چند حادثه در فاصله زمانی کوتاه رخ داد. یکی از آنها حمله عده ای چماق دار به مسجد کرمان بود که گفته میشد ساواک آنها را سازماندهی کرده بود که منجر به لت و پار شدن تعدادی از انقلابیون شد.

حادثه دلخراش بعدی آتش سوزی سینما رکس آبادان بود که در آن چند صد نفر از مردم عادی و بی گناه جزغاله شدند. با این اتفاقات یکباره همه چیز عوض شد. آتش خشم مردم چنان شعله ور شد که حد و مرز نمی شناخت. انقلابیون در سخنرانی ها و اعلامیه ها شاه را مقصر اصلی آتش سوزی سینما رکس میدانستند.

آن روزها فشار تبلیغاتی علیه شاه طوری بود که گویی محمد رضا شاه شخصا رفته به آبادان و یک حلب بنزین ریخته روی تماشاگران سینما و آنجا را به آتش کشیده.
باور کنید اغراق نمی کنم. جو تبلیغاتی در این حد بود. یعنی حتی افراد غیر سیاسی هم بعد از آتش سوزی آبادان دشمن شاه شدند و می گفتند : دیگه شاه باید برود!
یکی از شعارها این بود: تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود!
شعار دیگر این بود: مسجد کرمان را، رکس آبادان را، شاه به آتش کشید

بعدها معلوم شد که سینما را انقلابیون بیشرف و بی همه چیز خودشان آتش زده بودند و تقصیر شاه انداختند تا او را کله پا کنند.

تظاهرات طرفداران ترامپ در روز ششم ژانویه و حمله گروهی از تظاهر کنندگان به ساختمان کنگره یک اشتباه استراتژیک ترامپ بود که از مردم خواست به سمت کنگره بروند و صدای شان را به گوش سیاستمداران برسانند غافل از اینکه در چنین تجمعاتی نمیتوان همه حرکات را کنترل کرد. هیچ بعید نیست که اعضای گروه آنتیفا در میان تظاهرکنندگان بوده و مردم را تشویق به خرابکاری کرده باشند.

بهرحال تقصیر از هر که باشد، فشار تبلیغاتی علیه ترامپ را آنچنان سنگین کرد تا مسئله تقلب در انتخابات به حاشیه برود و بسیاری از افرادی که نه طرفدار اینطرف بودند و نه آنطرف، اکنون دشمن ترامپ شده اند و حتی از مسدود کردن اکانتیش در رسانه های اجتماعی حمایت هم می کنند.

 

 

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها