تاریخ شفاهی: تکثیر اطلاعیه های مجاهدین در سفارت شوروی – اردیبهشت/خرداد ۵۷


سرتیپ منوچهر هاشمی، در سال ۱۲۹۸ش. در خوی متولد شد. پس از سپری کردن دوران تحصیلات ابتدایی، در سال ۱۳۱۲ برای ادامه تحصیل راهی تهران شد و در دبیرستان نظام ثبت نام کرد؛ و در مقطعی با فرزندان رضاشاه هم‌درس بود. از ۱۳۱۸ وارد دانشکده افسری شد و در ۱۳۲۰ با درجه ستوان دومی فارغ‌التحصیل شد. در رسته‌های مختلف نظامی در مناطق مختلف کشور فعالیت کرده و این روند تا ماه‌های نخست تأسیس ساواک ادامه داشت. سرتیپ منوچهر هاشمی که طی سالیان گذشته در رکن ۲ ارتش تجاربی در زمینه‌های جاسوسی، امنیتی و ضداطلاعات کسب کرده بود، پس از انتقال به ساواک در مناطق حساس و استراتژیکی مشغول به کار شد و از همان آغاز مورد توجه تیمور بختیار قرار گرفت و رئیس شعب ساواک در استانها شد. سرتیپ منوچهر هاشمی مورد توجه انگلیسیها و مقامات MI6 در ایران بود[نیازمند منبع] و پشتکارش در ساواک و اطلاعات و تجارب قابل‌توجهی که در زمینه‌های ضدجاسوسی اندوخته بود، موجب شد تا راه انتصاب او به مدیرکلی اداره کل هشتم ساواک (ضدجاسوسی) هموار شود. منوچهر هاشمی در آستانه سقوط حکومت پهلوی به خارج از کشور گریخت و دربارهٔ زندگی و کارهایش در ارتش و ساواک کتابی منتشر کرد، با عنوان «داوری: سخنی در کارنامه ساواک» که دربارهٔ زوایای پیدا و پنهان بسیاری از فعالیتهای این سازمان اطلاعات قابل‌توجهی ارائه می‌دهد.

به اشتراک بگذارید: