تاریخچه اسلحه – نارنجک دستی

تاریخچه اسلحه – نارنجک دستی (Hand Grenade History)

اولین نارنجکها در قرن ۱۶ میلادی و در اروپا مورد استفاده قرار گرفت. نارنجک اولیه یک گوی فلزی بود که با خرج تفنگ پر شده بود و به وسیله آتش زدن یک فتیله که داخل خرج تفنگ خشک شده بود فعال میشد. این نارنجک اولیه بین ۱ و ۳ کیلوگرم وزن داشت. نارنجکهایی که در جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار گرفت قوطی های خالی بودند که با سنگ و ماده انفجاری پر شده بودند. حتا زمانی استرالیایی ها از قوطی مربا برای ساخت نارنجک استفاده میکردند که به نارنجک مربایی معروف بود!

بقیه تاریخچه نارنجک را لطفا در لینک زیر و به زبان انگلیسی مطالعه فرمائید:

https://www.thoughtco.com/history-of-the-hand-grenade-1991668

به اشتراک بگذارید: