بیدار باشید، هیچ قِشری از جامعه از خیانت و کلاهبرداری سپاه در اَمان نیست‎

در تمامِ سالهای فعالیت در دنیای مجازی ‌ـ بارها گفتیم که نباید به سپاهیانِ پاسدارِ لعنتی اعتماد داشت، اینها آمدند که ثروتِ ایرانیان را بالا کشیده و ایرانِ ما را ویران سازند، این بار جریان این است که:

طبق گزارش رسیدە به آواتودِی ـ فرماندهان سپاە پاسداران در نقش مشاور آتش نشانی تهران و مدیر عامل بانک انصار کرج در حال اختلاس ١٢ میلیارد تومانی از آتش نشانان پایتخت هستند.

منبع آواتودی در مدیریت آتش نشانی تهران در اینبارە گفت: سال ۱۳۹۲ و در زمان مدیریت سعید شریف زادە مدیر عامل وقت آتش نشانی، طرحی توسط مشاور شریف زادە، شخصی به نام قهرمانی که از فرماندەهان سپاە پاسداران بوده ارائه شد.

بر اساس آن هر ماە ۵٠ هزار تومان از حقوق ۴ هزار پرسنل این شهر برای ایجاد یک صندوق کم شود و در مقابل هر ماە به ١٠٠ نفر یک وام دە میلیونی اعطا شود، و پس از چند ماە هم یا تعداد نفرات برای دریافت وام و یا مبلغ وام اعطایی باید زیاد شود..

قهرمانی برای این صندوق شمارە حسابی را در بانک انصار در کرج، که مدیر عامل آن برادرش و از سرداران سپاە بود، باز کرد، اما پس از چند سال این شمارە حساب به بانک مهر ایران شعبه میدان انقلاب انتقال پیدا کرد.

بر اساس طرح برادران قهرمانی، قرار بود پس از دو الی سه سال تمام پرسنل وام دە میلیون تومانی را دریافت و مبلغ پس انداز را نیز پس بگیرند، “اما پس از ٦ سال به تازگی تمام کارکنان دە میلیون تومان وام را دریافت کردەاند.”

مشکل اصلی پس از اتمام وامدِهی به پرسنل، ١٢ میلیارد تومان پول پس از انداز کارکنان است که مدیر عامل کنونی، مهدی داوری و مدیر مالی و اداری آتش نشانی تهران، حاج محمدی از پس دادن این مبلغ حدود ٣ میلیون تومان پس انداز هر کارمند آتش نشانی خودداری می کنند.

در تماس با منابعی در بانک مهر ایران مطلع شد که این بانک برای پس دادن این مقدار پول به کارکنان هیچ مشکلی ندارد، اما مدیریت کنونی آتش نشانی و قهرمان قهرمانی به بهانه نبود نقدینگی میخواهند چند سال دیگر سود این ١٢ میلیارد را برای خود بردارند.

سپاە پاسداران عملا در حال کلاهبرداری از مردم ایران برای ثروت اندوزی و تامین مخارج گروههای تروریستی در منطقه است، هوشیار و بیدار باشیم، اجازه ندهیم که یک مشت از خدا بی‌ خبر این چنین ظلم در حقِ ما روا دارند، تا سرنگونی کاملِ رژیمِ فاشیستِ اسلامی چیزی نمانده است.

به اشتراک بگذارید: