بکارگیری مزدوران غیرایرانی در کشتار مردم

در اسناد تاریخی آمده است که در اطراف شاه اسماعیل صفوی لشگری از آدمخواران وجود داشت که اگر فردی حاضر نبود شیعه شود و یا نمازش را بصورت شیعیان بجا بیاورد، فورا او را احاطه میکردند و زنده زنده گوشت او را می کندند و میخوردند.

این لشگر زنده خواران آنچنان بیم و هراسی در بین ایرانیان افکنده بود که از ترس گرفتار شدن به لشگر زنده خواران، یا از شهر و دیار خود پا به فرار می گذاشتند و یا ناچارا به مذهب اثنی عشری درمی آمدند.

جمهوری اسلامی هم بدلیل اینکه ذاتا و طبیعتا دشمن ایران و فرهنگ ایرانی است و همواره نشان داده است که منافع ملی مردم ایران را فدای بقای حکومت ننگین خود نموده است برای حفظ قدرت ، راهی جز الگو گیری از نیاکان خود یعنی شاه اسماعیل صفوی ندیده است.

رهبران این رژیم فاشیستی از سالها پیش می دانستند که بالاخره روزی فرا میرسد که رو در روی مردم ایران قرار می گیرند. برای همین منظور  از همان ابتدا اقدام به جذب مزدورانی  از  ملیت های غیر ایرانی کردند. متاسفانه طعمه های آنها عمدتا پناهندگان شیعه افغان بودند که یا در پاکستان و یا در نقاطی از ایران بصورت آواره های جنگی  زندگی میکردند. این افراد در دو لشگر فاطمیون و زینبیون سازماندهی شدند و برای کمک به بشار اسد به سوریه اعزام شدند.

از طرفی نیروهای تروریستی حزب الله لبنان و حشدالشعبی عراق هم به کمک این نیروها آمدند و در سوریه بزرگترین جنایت قرن را رقم زدند. بیش از نیم میلیون نفر مردم غیرنظامی از زن و مرد و کودک و پیر و جوان را کشتند. و میلیون ها نفر را آواره کردند. وحشی گری این نیروها در کشتار مردم سوری حیرت انگیز بود. به روی خانه های روستائیان بیچاره بشکه های انفجاری از هوا پرتاب میکردند. به مناطق شهری با توپ و خمپاره و موشک و تانک حمله میکردند و خلاصه در ارتکاب وحشی گری و خشونت هیچ حد و مرزی را رعایت نکردند.

زمانی که این نیروها در سوریه مشغول آدم کشی بودند، مزدوران کراواتی رژیم در بی بی سی و رسانه های وابسته، افتخار میکردند که عمق استراتژیک ایران به دریای مدیترانه رسیده!!

بهرحال جنگ سوریه موقتا فروکش کرد و جمهوری اسلامی را مجبور کردند مزدورانش را از سوریه بیرون بکشد.

خب. بدیهی است که رهبران جنایتکار جمهوری اسلامی این نیروهای سازماندهی شده فاطمیون، زینبیون، حشدالشعبی و حزب الله را که رها نمی کنند. این گروهها از سوریه به ایران منتقل شدند و در پایگاههای سپاه مستقر شدند چون رژیم میدانست چنین سربازانی در سوریه آبدیده شده اند و آدم کشی برایشان عادی شده و درنتیجه اگر روزی رژیم بخواهد به روی ایرانیان شلیک کند و کشتار خونین راه بیاندازد، این گروهها بهترین ابزار هستند.

در حال حاضر ترکیبی از این گروههای غیرایرانی باضافه بخشی از نیروهای جنایتکار سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی به مثابه همان لشگر ادمخوارهای شاه اسماعیل هستند که با اشاره سید علی خامنه ای به سر و صورت مردم بیدفاع شلیک می کنند و حتی به زخمی هایی که روی زمنی افتاده اند و نیاز به کمک دارند تیر خلاص می زنند.

خوشبختانه این حقایق را بسیاری از مردم داخل می دانند و با چشم خود حضور وحوش حشدالشعبی و فاطمیون و زینبیون را در کشتار هم میهنان خود دیده اند ولی این کافی نیست. چنین موضوع با اهمیتی را باید مستند کرد و ابعاد پیدا و پنهان آنرا برای مردم تشریح کرد.

ایرانیان ملتی هستند که اگر بفهمند و درک کنند که این رژیم یک فرقه غیر ایرانی و اشغالگر است، اختلافات را کنار می گذارند و با اتحاد و همبستگی و فداکاری همان کاری را می کنند که بارها در طول تاریخ نشان داده اند و گور اشغالگران را برای همیشه خواهند کند.

 

به اشتراک بگذارید: