بچه پولدارهای اینستاگرام

در روزهایی که اکثر مردم در آپارتمانهای کوچک یا خانه های معمولی خود در قرنطینه هستند ، هیچ چیز از عشق و حال این جماعت کم نشده است. آنها در قصرهای مجلل یا در حال پارتی گرفتن هستند ، و یا در حال چرخش به دور دنیا.

از چهار گروه متشکل از 70 دانشجوی دانشگاه تگزاس که از استراحت بهاری در مکزیک لذت می بردند ، اکنون مشخص شده که به این بیماری کرونا مبتلا شده اند. همچنین معلوم شده که یک شرکت مسافرتی آنها را ترغیب کرد که به این مسافرت بروند و اکنون مردم از آنها عصبانی هستند. به گزارش روزنامه نیویورک دیلی نیوز ، حتی پس از آنکه COVID-19 تهدیدی مرگبار تلقی شد ، شرکت مسافرتی JusCollege دانشجویان را به طور مکرر به این سفر تفریحی تشویق می کرد.

بچه پولدارهای اینستاگرام ماسک نمی زنند و در آپارتمان های کوچک محبوس نیستند. آنها بهترین موقعیت را برای فخر فروشی بدست آورده اند.

به اشتراک بگذارید: