به مناسبت دو ماهگی پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی

هفتم آذر پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی ۲ ماهه میشود. در این پیمان شاهزاده دست همکاری خود را به طرف تمامی نیروهای برانداز و مخالف ج/ا/ دراز کردند. متقابلا افراد و گروه هایی با پیشینه مختلف سیاسی به پیام شاهزاده پاسخ مثبت داده و از این پیمان حمایت کردند که با کلیک اینجا بعضی از این عزیزان قابل مشاهده اند. به عبارت دیگر “پیمان” هایی منعقد شده!

حال بی مناسبت نیست که در آستانه دو ماهگی این پیمان نه تنها شاهزاده, بلکه تمامی افراد و گروه های حقیقی و مجازی که از این پیمان اعلام حمایت کرده اند به چند سؤال پاسخ دهند:

هدف (یا اهداف) کوتاه, میان و بلند مدت این اتحاد و همکاری چیست؟ آیا نقشه ای برای رسیدن به این هدف/اهداف وجود دارد؟ آیا راهکاری برای گسترده تر کردن این اتحاد اندیشیده شده؟
به عبارت دیگر: بارداری پیمان نوین چقدر طول میکشد؟ چه مراقبتهای دوران بارداری مورد نیاز است؟ و محصول زایمان چه خواهد بود؟

لازم به ذکر است که این منتن تنها جهت خیرخواهی نوشته شده و از همه عزیزان حقیقی و مجازی که تاکنون قدمی هر چند کوچک در جهت این اتحاد و پیمان برداشته اند صمیمانه سپاسگزارم.

پینوشت: چند ساعت بعد از نوشتن متن بالا به این کلیپ برخوردم که بی ربط به موضوع مطرح شده نیست:

به اشتراک بگذارید: