به عبارت دیگر؛ مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی پیشین

مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان، فعال دانشجویی دهه ۸۰ و زندانی سیاسی پیشین که در سوئد زندگی می‌کند، می‌گوید تهدیدات ماموران امنیتی که در ایران و در بازجویی‌ها شروع شده بود، حتی در خارج از کشور هم ادامه داشته و می‌افزاید “انگار ما در یک بازجویی دائمی هستیم”. مهدیه گلرو در گفت‌وگو با عنایت فانی در این برنامه به عبارت دیگر از این تهدیدات و تاثیر آنها، چه در ایران و چه در خارج از کشور پرده بر می‌دارد: “صادقانه بگم وقتی که تحت فشار قرار می‌گیری برای اینکه همکاری بکنی و مرتب بهت اصرار می‌کنند و بهت می‌گند که بقیه هم دارن همین کار را می‌کنند، …. این جمله‌ها هر چقدر هم تلاش بکنی روی روح و روانت اثر می‌گذاره و در نهایت دچار بدبینی می‌شی”.

به اشتراک بگذارید: