به دام افتادن دزدان اتومبیل های گرانقیمت در تورنتو

پلیس شهر همیلتون (در نزدیکی تورنتو) خبر از دستگیری سه مرد و یک زن عراقی داد که اتومبیل های گرانقیمت را سرقت میکردند و به عراق میفرستادند.

فعالیت این گروه پیشینه ای چند ساله دارد.  آنها در یک فاصله زمانی کوتاه 36 ماشین را به خارج از کانادا منتقل کرده بودند که بالغ بر میلیون دلار است.

یکی از شیوه های این گروه، اجاره کردن اتومیبل های لوکس از شرکتهای اجاره ماشین با ارائه مدارک جعلی بوده است. در برخی موارد آنها اتومبیل را کرایه میکردند و آنها را بموقع بر گردانده و تحویل میدادند اما سوئیچ اتومبیل را کپی میکردند و شبانه آنرا می دزدیدند.

در تورنتو و شهرهای بزرگ کانادا اغلب اتومبیل های گرانقیمت دزدیده میشوند.

منبع: تلویزیون cp24

به اشتراک بگذارید: