بهره و ربا – کتاب جمعه؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸

نوشته زیر چند صفحه آخر از آخرین قسمت سلسله مقالاتی به نام “بهره و ربا” است که در چهار شماره متوالی از کتاب جمعه (روشنفکری ترین نشریه چپ در مقطع انقلاب ۵۷) به سردبیری احمد شاملو منتشر شده. امیدوارم مطالعه این چند صفحه برای آشنایی با دیدگاه اقتصادی چپ به اصطلاح مترقی در زمان انقلاب و پاسخ به این سؤال که “چه شد به اینجا رسیدیم؟” کمک کننده باشد. مطلب زیر در شماره ۱۰ کتاب جمعه درج شده.

به اشتراک بگذارید: