بمباران مواضع حماس به دنبال راکت پراکنی از نوار غزه به اسرائیل

به دنبال پرتاب ۲ راکت از سوی حماس به سوی اسرائیل (که یکی به منطقه غیر مسکونی اصابت کرد و دیگری هم به دریای مدیترانه افتاد) نیروی هوایی اسرائیل مبادرت به بمباران مواضع حماس در غزه کرد. گفتنی است بعد از راکت پراکنی حماس اعلام کرد که پرتاب ۲ راکت اشتباهی صورت گرفته و کابینه اسرائیل هم این را قبول کرد ولی باز برای تأدیب مواضع حماس بمباران شد.

به اشتراک بگذارید: