بر سر زیارتگاه استر و مردخای چه آمده؟

مطابق کتاب مقدس، استر دختر زیبایی یهودی بود که به عنوان همسر پادشاه خشایارشا در ایران انتخاب شد. او به همراه پسر عموی و نگهبان خود مردخای در ایران زندگی می کرد. مردخای به مشاور اصلی پادشاه (هامان) توهین کرد. پس از آن هامان برای انتقام تصمیم به قتل همه یهودیان در امپراتوری پارس گرفت. ملکه استر توانست این طرح را خنثی کند، و یهودیان را نجات داد و به جای آن به زندگی هامان پایان داد. پس از آن مردخای به عنوان مشاور پادشاه منصوب شد. استر و مردخای هر دو عنوان پیامبر را در تاریخ یهودیان به دست آوردند و مقبره آنها در همدان به یک زیارتگاه مهم تبدیل گشت.

تکلمه: هنوز یک عکس از این زیارتگاه, سه هفته بعد از آتش سوزی عمدی توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی منتشر نشده!

به اشتراک بگذارید: