برندگان اسرائیلی و یهودی جایزه نوبل و مقایسه آن با مسلمانان برنده جایزه نوبل

جایزه نوبل تا کنون به بیش از 900 نفر اعطا شده است که حداقل 20٪ آنها یهودی بوده اند. این در حالی است که یهودیان کمتر از 0.2٪ جمعیت جهان را تشکیل می دهند. از این میان ۱۲ برنده جایزه نوبل شهروند کشور اسرائیل (با جمعیت کمتر از ۱۰ میلیون نفر) بوده اند:

در مقام مقایسه از جمعیت ۱.۸ میلیارد نفری مسلمانان (%23 جمعیت جهان) تاکنون دوازده نفر جایزه نوبل را دریافت کرده اند که ۹ نفر از آنها برندگان جوایز صلح و ادبیات بوده اند. از ۳ مسلمان باقیمانده, ۲ نفر در حالی که در آمریکا استاد دانشگاه بودند موفق به دریافت جایزه نوبل شدند:

References:
List of Israeli Nobel laureates
List of Jewish Nobel laureates
List of Muslim Nobel laureates

پینوشت: جدولهای بالا همه از ویکی پدیا است و احتمالا جدول اول توسط یک اسرائیلی یا یهودی, و جدول دوم توسط یک مسلمان تهیه شده. حالا به ستون “Prize Motivation” در گروه اسرائیلی و به ستون “Rationale” در گروه مسلمان دقت کنید (هر دو در اینجا تقریبا یک مفهوم را میرسانند). در گروه اسرائیلی/یهودی غالبا “نیم” خط توضیح آمده و در گروه مسلمان کمتر از ۲ خط توضیح وجود ندارد!

به اشتراک بگذارید: