برنامه جمهوری اسلامی برای مبارزه با نابرابری و فقر در کشور؛ توسعه آستان امامزاده عینعلی و زینعلی!

بنزین را یک شبه ۳ برابر میکنند و خون ها میریزند و فردایش برای برون رفت کشور از ابرچالش هایی که گریبانمان را گرفته است، راه حل معرفی میکنند:
توسعه آستان امامزاده عینعلی و زینعلی 

درحالیکه بابا نه هوا دارد و نه آب و نه نان و نه بنزین، جمهوری اسلامی پولی را که متعلق به همه ایرانیان است را دارد صرف دکانداران مذهبی میکند و هیچکس نمیپرسد، چرا!؟ و تازه اگر هم کسی بپرسد چرا، پاسخش گلوله است و زندان فشافویه!

دیگر این سیاست تب دار و مریض و شتر سواری دولا دولا، جواب نمیدهد. باید به سقوط جمهوری اسلامی به عنوان اولین قدم نگاه کرد و تمام هم غممان خرافه زدایی از ایران فردا باشد.

تا زمانیکه جهل است، ابله متولد میشود و فرصت طلب برای خودش «خانه» میسازد.

مشکل ایران «اسلام» است و جمهوری اسلامی یکی از زائده های این سرطان جان سخت، تا صبح روشن، زمان زیادی مانده است.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
3 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها